Mã số: LAW24H – B006

– Ngành nghề: Giáo dục – Thiết bị GD

– Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy phép hoạt động

– Hiện trạng: Đang hoạt động, hồ sơ đầy đủ. Công ty doanh thu ít. Nộp tờ khai, báo cáo tài chính đầy đủ các năm. Không nợ thuế, nghĩa vụ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ khác

– Chuyển nhượng toàn bộ: 100%

Danh mục:
0909.016.286